sábado, 10 de noviembre de 2012

Tots i Totes a la Vaga General 14N

El drama de l'atur s'agreuja. A Catalunya avança cap a la xifra d'1 milió de persones en atur, mentre a Espanya s'acosta als 6 milions. Si les polítiques d'ajust i austeritat dels governs de Rajoy i Artur Mas es mantenen, en breu temps aquestes xifres seran superades.
La pobresa, conseqüència de la desocupació i la desigualtat, adquireix una dimensió terrible. Més de 2 milions de persones s'enfonsen en la pobresa a Catalunya, el 29,5% de la població segons una recent enquesta de la Diputació de Barcelona.
Els governs de Rajoy i Artur Mas van mentir quan van assegurar que la Contrareforma laboral crearia ocupació. Des de la seva aprovació centenars de milers de treballadors/es han estat acomiadats de manera més fàcil i barat, els contractes precaris augmenten, i es rebaixen els salaris provocant més desocupació i misèria.
Els pressupostos del Govern Rajoy per al 2013 són antisocials. Només cal veure que la partida per la desocupació es retalla en 5.746.000 d'euros quan l'atur es dispara, i un nombre creixent de persones sense ocupació esgota les prestacions i subsidis quedant desemparada. Totes les partides socials corren una sort semblant, retallades en sanitat, educació, cultura ...
Els rics es fan cada vegada més rics amb el robatori i explotació de la majoria social. Espanya i Catalunya baten els rècords en desigualtat social a Europa. El Govern de Rajoy amnistia fiscalment als rics que evadeixen els impostos als paradisos fiscals i retalla els recursos de l'Agència Tributària per perseguir el frau fiscal ...
Hem de dir Prou! i mobilitzar-nos per aturar les agressions antisocials dels governs que serveixen a la Banca Europea i als rics i especuladors d'Espanya i Catalunya. Cal dir-los ¡Que se'n vagin!
Cridem a totes les persones sense feina a participar activament en la Vaga General del 14 de novembre que convoquen la gran majoria d'organitzacions sindicals i que compta amb el suport de nombroses entitats socials i ciutadanes.
Per la retirada del "Pressupost antisocial", la derogació del "Decretazo" que va retallar les prestacions d'atur i de la "contrareforma laboral".
És hora de mobilitzar-se pel repartiment del treball i la riquesa. Hem sortir al carrer, participar en els piquets, i paralitzar els centres de treball, pobles, barris i ciutats.
Seguim en lluita, colze a colze, aturats/es, treballadors en actiu i gent solidària fins expulsar els governs que serveixen als rics i empobreixen i roben a la majoria.
8 de novembre 2012

Coordinadora d´assemblees i col.lectius de treballadors/es en atur de Catalunya (*)

(*) Assemblees i col.lectius d´ aturats/des de Barcelona, Badalona, Castelldefels, Cerdanyola-Ripollet, “Plataforma social los lunel al sol” Montcada i Reixach, Aturats en moviment, Garraf i Sant Viçens dels Horts.
Todos y Todas a la Huelga General 14N

El drama del paro se agrava. En Catalunya avanza hacia la cifra de 1 millón de personas en paro, mientras en España se acerca a los 6 millones. Si las políticas de ajuste y austeridad de los gobiernos de Rajoy y Artur Mas se mantienen, en breve tiempo esas cifras serán superadas.
La pobreza, consecuencia del desempleo y la desigualdad, adquiere una dimensión terrible. Más de 2 millones de personas se hunden en la pobreza en Catalunya, el 29,5% de la población según una reciente encuesta de la Diputación de Barcelona.
Los gobiernos de Rajoy y Artur Mas mintieron cuando aseguraron que la Contrarreforma laboral crearía empleo. Desde su aprobación cientos de miles de trabajadores/as han sido despedidos de modo más fácil y barato, los contratos precarios aumentan, y se rebajan los salarios provocando mas desempleo y miseria.
Los presupuestos del Gobierno Rajoy para 2013 son antisociales. Basta ver que la partida para el desempleo se recorta en 5.746 millones de euros cuando el paro se dispara, y un número creciente de personas sin empleo agota las prestaciones y subsidios quedando desamparada. Todas las partidas sociales corren una suerte parecida, recortes en sanidad, educación, cultura…
Los ricos se hacen cada vez más ricos con el robo y explotación de la mayoría social. España y Catalunya baten los records en desigualdad social en Europa. El Gobierno de Rajoy amnistía fiscalmente a los ricos que evaden los impuestos a los paraísos fiscales y recorta los recursos de la Agencia Tributaria para perseguir el fraude fiscal…
Debemos decir ¡Basta! y movilizarnos para detener las agresiones antisociales de los gobiernos que sirven a la Banca Europea, a los ricos y especuladores de España y Catalunya. Hay que decirles ¡Que se vayan!
Llamamos a todas las personas sin empleo a participar activamente en la Huelga General del 14 de noviembre que convocan la gran mayoría de organizaciones sindicales y que cuenta con el apoyo de numerosas entidades sociales y ciudadanas.
Por la retirada del “Presupuesto antisocial” y la derogación del “Decretazo” que recortó las prestaciones de desempleo y la “contrarreforma laboral”.
Es hora de movilizarse por el reparto del trabajo y la riqueza. Debemos salir a la calle, participar en los piquetes, y paralizar los centros de trabajo, pueblos, barrios y ciudades.
Sigamos en lucha, codo con codo, parados/as, trabajadores en activo y gente solidaria hasta expulsar a los gobiernos que sirven a los ricos y empobrecen y roban a la mayoría.

8 de noviembre 2012

Coordinadora de asambleas y colectivos de trabajadores/as en paro de Catalunya (*)

(*) Asambleas y colectivos de parados/as de Barcelona, Badalona, Castelldefels, Cerdanyola-Ripollet, “Plataforma social los lunel al sol” Montcada i Reixach, Aturats en moviment, Garraf y Sant Viçens dels Horts.


No hay comentarios:

Publicar un comentario