jueves, 27 de junio de 2013

ASSEMBLEA COORDINADORA ILP RENDA GARANTIDA CIUTADANAI ASSEMBLEA GENERAL DE CATALUNYA ILP RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
Casal de barri “Pou de la Figuera”, Barcelona, 27/06/2013

                                                                       ACTA N º 1

L'Assemblea General compte amb la presència de 60 persones, membres de la Comissió Promotora, fedatàries/es i col.laboradors/es de Badalona, ​​Barcelona, ​​Cornellà, l'Hospitalet, Mataró, Molins de Rei, Mollet, Prat de Llobregat, Sabadell, Sant Cugat, Sant Vicenç'dels Horts, SEAT, Vic, Vilassar de Mar, etc. Membres de les Assemblees de Treballadors/es en Atur, i entitats com l'Assemblea Social Guinardó, associacions de veïns, ASM, Attac-Acordem, Col.legi de Treball Social de Catalunya, Crida a la Desobediència Civil, Cristians segle XXI, Cristians pel Socialisme, Front Cívic, Iaioflautas, PAH de Badalona, ​​Socialisme 21, XSUC; CCOO, IAC, UGT, EUiA, ICV, PSC, JSC.
A l'inici de l'Assemblea s'informa que Sixte Garganté, Carme Porta i Joan Godayol estan a Celrà i Esplugues de Llobregat en actes de presentació de la ILP.
Transcorre l'Assemblea segons la proposta d'ordre del dia que consta a la convocatòria.

1. - Informació general de la Campanya de la ILP RGC

Fins a la data s'han esgotat les dues primeres edicions de plecs, i s'han distribuït més de 400 plecs de la tercera impressió. En total hi ha més de 6.600 plecs repartits.
Les signatures recollides fins al moment, centralitzades per la Comissió Promotora, són més de 13.000. L'estimació de signatures que ens han comunicat diverses entitats, i que obren en el seu poder, sumen altres 5.000 firmes.
Des de la Constitució de la Comissió Promotora i l'aprovació del projecte de llei de la ILP fins als nostres dies s'han adherit 59 entitats i Plataformes unitàries.
En 29 ajuntaments s'han aprovat mocions de suport a la ILP, i a Barcelona Ciutat una Declaració Institucional de suport.
Al llarg de la campanya de recollida de signatures s'han realitzat més de 30 actes de presentació de la ILP en diverses localitats de Catalunya, Barcelona, ​​Girona, Lleida i Tarragona. En els propers dies estan previstes noves presentacions a Badalona, ​​Tàrrega, Terrassa, Sant Just Desvern, etc.

Terminis de la campanya
El primer termini de 120 dies hàbils finalitza el 30 d'agost.
Atesa la previsible dificultat de mantenir el ritme de recollida de signatures durant les últimes setmanes de juliol i el mes d'agost es presentarà a principis de juliol la sol • licitud de pròrroga de 60 dies hàbils a la Mesa del Parlament.
Quant es tingui la resposta sobre el nombre de dies de pròrroga concedits es comunicarà immediatament.
Un cop finalitzat el termini de la pròrroga i lliurades les signatures al Parlament, l'oficina d'estadística IDESCAT realitzarà el treball de validació de les signatures durant un temps aproximat d'un a dos mesos. Obtinguda la validació de més de 50.000 signatures no existeix norma o protocol que obligui el Parlament a debatre el projecte de llei en un termini determinat, tot i que actualment està en curs una reforma de la normativa de la ILP que inclou un termini màxim de per la seva discussió parlamentària.
Materials de campanya

Fins al moment s'han editat fulls informatives, tríptics, adhesius, cartell • els i últimament xapes.
Molts d'aquests materials poden baixar-se des del web i imprimir-de manera autònoma.
Properament s'editarà un llibre de la ILP que es distribuirà entre els fedataris/es i col.laboradors/ es de la campanya.
S’informa del projecte d’edició de samarretes de campanya.

Finançament de la campanya

Els ingressos de la campanya consten de les aportacions realitzades per les entitats que donen suport a la ILP, de la bestreta de 3.000 euros del Parlament a compte del balanç de despeses final i l'obtenció de 50.000 signatures vàlides, amb el límit de subvenció vigent. S'informa que l'Assemblea de treballadors en atur de Barcelona ha efectuat un crèdit sense interessos de 1500 euros a retornar quan s'obtingui la subvenció.
Amb aquest fons s'han anat cobrint les despeses d'edició de les impressions de plecs i les carpetes, així com els materials informatius de fulles, tríptics, adhesius i cartells.
Pendents de realitzar un balanç actualitzat d'ingressos i despeses es constata la necessitat d'intensificar la campanya d'aportacions per cobrir pròxims despeses.
Enviament d'aportacions al número de compte: Caixa d'Enginyers; Renda garantida de ciutadania
n º 3025 0012 16 1400039848

2. - Presentació de les iniciatives i propostes d'acció en suport de la ILP RGC

Dejuni "Rescatem a les persones"

En nom de la comissió de treball que ha elaborat la proposta, Jaume Botey informa amb detall:
- Es proposa com a dates del dejuni els dies 13, 14 i 15 de setembre.
- El dejuni té un objectiu simbòlic i de sensibilització.
- Obtenir la major participació en el dejuni, el qual seria el punt de sortida per a altres accions posteriors de caràcter similar a les localitats.
- El dejuni es realitzarà en Pza. Catalunya comptant amb un seguiment sanitari i els mitjans necessaris per realitzar les activitats complementàries. Es cursarà el permís corresponent.
- Es dóna lectura al text de convocatòria del dejuni.
En el torn de paraules s'insisteix en diversos aspectes: Control Mèdic del dejuni. Gestions davant la representació municipal de Barcelona perquè concedeixi el permís. Proposta d'ocupacions d'ajuntaments per les assemblees d'aturats del Baix Llobregat en suport del dejuni, petits matisos a la redacció del comunicat.
Es distribueix imprès per demanar participants en el dejuni. Anoten les seves dades 21 assistents a l'assemblea. Per comunicar la participació en el dejuni es podrà realitzar a través del correu electrònic de la campanya ilprcg@gmail.com, la web, les entitats i plataformes unitàries que donen suport a la ILP.
S'amplia la comissió de treball que organitza el dejuni amb nous membres de l'Assemblea.
Judici Popular

En nom de la Comissió de treball del "Judici Popular" Jesús Plaza informa dels objectius d'aquesta iniciativa. Proposa organitzar el judici comptant amb la participació de professionals del món del dret. Escollint un lloc de caràcter simbòlic, etc.
Els suïcidis de motivació socioeconòmica com a crims socials, els responsables de la desocupació i la pobresa (bancs, grans empreses, etc.); Les retallades a la RMI, la desocupació i els subsidis (governs), la corrupció i el frau, etc., són temes d’acusació pel judici.
En el torn de paraules es ratifica la proposta i aporten idees que enriqueixen el projecte.
S'amplia la Comissió de treball amb voluntaris/es de l'Assemblea General.

Consultes Ciutadanes

En nom de la Comissió de treball "Consultes ciutadanes sobre la RGC" Diosdado Toledano informa de les gestions realitzades cap als ajuntaments que van aprovar mocions de suport amb l'objectiu de propiciar una trobada col · lectiva i avançar en la proposta de realitzar consultes ciutadanes sobre la Renda Garantida de Ciutadania, que estenguin el suport i expressen la voluntat de la ciutadania.
Fins al moment s'ha realitzat una entrevista amb representants municipals de Cornellà i pròximament amb el Prat.
En el cas d'una resposta positiva dels ajuntaments i les organitzacions ciutadanes i socials de les localitats a les consultes, es posaria en marxa la seva organització.
Membres de la campanya de la ILP a l'Hospitalet anuncien la realització de gestions en aquesta direcció
S'amplia la Comissió de treball a nous voluntaris/es de l'Assemblea.

Manifest del món de la Cultura en suport de la ILP
S'informa del projecte de Manifest, la redacció final de síntesi dels textos aportats s'encarrega Sixte Garganté.

3. - Altres Iniciatives

Organització d'una Marxa al Parlament per al lliurament de les signatures recollides
S'informa de la disposició del moviment de treballadors/es sense ocupació per organitzar una Marxa que començaria en alguna localitat propera a Barcelona i finalitzaria al Parlament de Catalunya per fer entrega de les signatures recollides.
A aquesta Marxa es convocaria la ciutadania perquè expressi el seu suport a la ILP.
Es proposa que la Coordinadora d'assemblees de treballadors/es sense ocupació de Catalunya organitzi la Marxa en coordinació amb la Comissió promotora de la ILP.

Concert solidari
S'informa de la proposta d'organitzar un Concert solidari a la recta final de la campanya o com a tancament d'aquesta. Es proposen mecanismes d'autofinançament tipus crowfunding per a les despeses imprescindibles.

ACORDS

- S'aprova la proposta de dejuni els dies 13, 14 i 15 de setembre i el Comunicat de convocatòria presentat, amb les aportacions i suggeriments realitzats, la implementació es tractarà en la comissió de treball.
- S'aprova la proposta d'organitzar un Judici Popular
- S'aprova la proposta de trobada amb els ajuntaments i la realització de consultes ciutadanes.
- S'aprova la preparació d'una Marxa al Parlament el dia que es lliurin les signatures de la ILP RGC.
- S'aprova treballar el projecte d'un Concert solidari en suport de la ILP RGC

Propera Assemblea general de la ILP RGC

S'acorda convocar la pròxima assemblea general per tractar de la preparació de les Iniciatives i accions aprovades, així com del curs de la campanya, a principis de setembre.
Es cursarà la convocatòria quant es disposi de local, precisant dia i hora.

Barcelona, ​​30 juny 2013

Redacta Acta: Diosdado Toledano
(Versión castellano)

I ASAMBLEA GENERAL DE CATALUÑA ILP RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA
Casal de barri “Pou de la Figuera”, Barcelona, 27/06/2013

                                                                       ACTA N º 1

La Asamblea General cuenta con la presencia de 60 personas, miembros de la Comisión Promotora, fedatarias/os y col·laboradores/es de Badalona, Barcelona, Cornellá, l’Hospitalet, Mataró, Molins de Rei, Mollet, Prat de Llobregat, Sabadell, Sant Cugat, Sant Vicenç´dels Horts, SEAT, Vic, Vilassar de Mar, etc. Miembros de las diverses Asambleas de Trabajadores/as en Paro, y entidades como la Asamblea Social Guinardó, Asociaciones de Vecinos, ASM, Attac-Acordem, Col.legi de Treball  Social de Catalunya, Crida a la Desobediencia Civil, Cristians segle XXI, Cristians pel Socialisme, Front Cívic, Iaioflautas, PAH de Badalona, Socialisme 21, XSUC; CCOO, IAC, UGT; EUiA, ICV, PSC, JSC.
Al inicio de la Asamblea se informa que Sixte Garganté, Carme Porta y Joan Godayol están en Celrá y Esplugues de Llobregat en actos de presentación de la ILP.

Transcurre la Asamblea según la propuesta de Orden del día que consta en la convocatoria.

1.- Información General de la Campaña de la ILP RGC

Hasta la fecha se han agotado las dos primeres ediciones de pliegos, y se han distribuido más de 400 pliegos de la tercera impresión. En total hay más de 6.600 pliegos repartidos.
Las firmas recogidas hasta el momento, centralizadas por la Comisión Promotora, son más de 13.000. La estimación de firmas que nos han comunicado diversas entidades, y que obran en su poder, suman otras 5.000 firmas.
Desde la Constitución de la Comisión Promotora y la aprobación del proyecto de ley de la ILP hasta nuestros días se han adherido 59 entidades y plataformes unitarias.
En 29 ayuntamientos se han aprobado mociones de apoyo a la ILP, y en Barcelona Ciudad una Declaración Institucional de apoyo.
A lo largo de la campaña de recogida de firmas se han realizado más de 30 actos de presentación de la ILP en diversas localidades de Catalunya, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. En los próximos días están previstas nuevas presentacions en Badalona, Tárrega, Terrassa, Sant Just Desvern, etc.

Plazos de la campaña

El primer plazo de 120 días hábiles finaliza el 30 de agosto.
Dada la previsible dificultad de mantener el ritmo de recogida de firmas durante las últimas semanas de julio y el mes de agosto se presentará a principios de julio la sol·licitud de prórroga de 60 días hábiles a la Mesa del Parlament.
En cuanto se tenga la respuesta sobre el número de días de prórroga concedidos se comunicará de inmediato.
Una vez finalizado el plazo de la prórroga y entregadas las firmas al Parlament, la oficina de estadística IDESCAT realizará el trabajo de validación de las firmas durante un tiempo aproximado de uno a dos meses. Obtenida la validación de más de 50.000 firmas no existe norma o protocolo que obligue al Parlament a debatir el proyecto de ley en un plazo determinado, aunque en la actualidad está en curso una reforma de la normativa de la ILP que incluye un plazo máximo de para su discusión parlamentaria.

Materiales de campaña

Hasta el momento se han editado hojas informatives, trípticos, pegatinas, cartel·les y últimamente chapas.
Muchos de estos materiales pueden bajarse desde la web e imprimirlos de manera autònoma.
Proximamente se editará un libro  de la ILP que se distribuirá entre los fedatarios/as y colaboradores/as de la campaña.
Se informa del proyecto de edición de camisetas de campaña.

Financiación de la campaña

Los ingresos de la campaña constan de las aportaciones realizadas por las entidades que dan apoyo a la ILP, del anticipo de 3.000 euros del Parlament a cuenta del balance de gastos final y la obtención de 50.000 firmas válidas, con el límite de subvención vigente. Se informa que la Asamblea de trabajadores en paro de Barcelona ha efectuado un crédito sin intereses de 1500 euros a devolver cuando se obtenga la subvención.
Con este fondo se han ido cubriendo los gastos de edición de las impresiones de pliegos y las carpetas, así como los materiales informativos de hojas, trípticos, pegatinas y carteles.
Pendientes de realizar un balance actualizado de ingresos y gastos se constata la necesidad de intensificar la campaña de aportaciones para cubrir próximos gastos.
Envio de aportaciones al nº de cuenta: Caixa d'Enginyers ;  Renda Garantida de ciutadania
nº  3025 0012 16 1400039848

2.- Presentación de las iniciativas y propuestas de acción en apoyo de la ILP RGC

Ayuno “Rescatemos a las personas”

En nombre de la comisión de trabajo que ha elaborado la propuesta, Jaume Botey informa con detalle:
-    Se propone como fechas del ayuno los días 13, 14 y 15 de septiembre.
-    El ayuno tiene un objetivo simbólico y de sensibilización.
-    Obtener la mayor participación en el ayuno, el cual sería el punto de salida para otras acciones posteriores de carácter similar en las localidades.
-    El ayuno se realizará en Pza. Cataluña contando con un seguimiento sanitario y los medios necesarios para realizar las actividades complementarias. Se cursará el permiso correspondiente.
-    Se da lectura al texto de convocatoria del ayuno.
En el turno de palabras se insiste en diversos aspectos: Control Médico del ayuno. Gestiones ante la representación municipal de Barcelona para que conceda el permiso. Propuesta de ocupaciones de ayuntamientos por las asambleas de parados del Baix Llobregat en apoyo del ayuno, pequeños matices a la redacción del comunicado.
Se distribuye impreso para recabar participantes en el ayuno. Anotan sus datos 21 asistentes a la asamblea. Para comunicar la participación en el ayuno se podrá realizar a través del email de la campaña ilprcg@gmail.com, la web, las entidades y plataformas unitarias que apoyan la Ilp.
Se amplía la comisión de trabajo que organiza el ayuno con nuevos miembros de la Asamblea.

Juicio Popular

En nombre de la Comisión de trabajo del “Juicio Popular” Jesús Plaza informa de los objetivos de esta iniciativa. Propone organizar el juicio contando con la participación de profesionales del mundo del Derecho. Eligiendo un lugar de carácter simbólico, etc.
Los suicidios de motivación socio-económica como crímenes sociales, los responsables del desempleo y la pobreza (bancos, grandes empresas, etc.); los recortes a la RMI, el desempleo y los subsidios (gobiernos); la corrupción y el fraude, etc.
En el turno de palabras se ratifica la propuesta y aportan ideas que enriquecen el proyecto.
Se amplía la Comisión de trabajo con voluntarios/as de la Asamblea general.

Consultas Ciudadanas

En nombre de la Comisión de trabajo “Consultas ciudadanas sobre la RGC” Diosdado Toledano informa de las gestiones realizadas hacia los ayuntamientos que aprobaron mociones de apoyo con el objetivo de propiciar un encuentro colectivo y avanzar en la propuesta de realizar consultas ciudadanas sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía, que extiendan el apoyo y expresen la voluntad de la ciudadanía.
Hasta el momento se ha realizado una entrevista con representantes municipales de Cornellá y próximamente con el Prat.
En el caso de una respuesta positiva de los ayuntamientos y las organizaciones ciudadanas y sociales de las localidades a las consultas, se pondría en marcha su organización.
Miembros de la campaña de la ILP en l’Hospitalet anuncian la realización de gestiones en esa dirección
Se amplía la Comisión de trabajo a nuevos voluntarios/as de la Asamblea.

Manifiesto del mundo de la Cultura en apoyo de la Ilp

Se informa del proyecto de Manifiesto, cuya redacción final  de síntesis de los textos aportados se encarga Sixte Garganté.

3.- Otras Iniciativas

Organización de una Marcha al Parlament para la entrega de las firmas recogidas

Se informa de la disposición del movimiento de trabajadores/as sin empleo para organizar una Marcha que empezaría en alguna localidad cercana a Barcelona y finalizaría en el Parlament de Catalunya para hacer entrega de las firmas recogidas.
A dicha Marcha se convocaría a la ciudadanía para que exprese su apoyo a la ILP.
Se propone que la Coordinadora de asambleas de trabajadores/as sin empleo de Catalunya organice la Marcha en coordinación con la Comisión promotora de la ILP.
Concierto solidario

Se informa de la propuesta de organizar un Concierto solidario en la recta final de la campaña o como cierre de esta.  Se proponen mecanismos de autofinanciación tipo Crowfunding para los gastos imprescindibles.

ACUERDOS
-    Se aprueba la propuesta de ayuno los días 13, 14 y 15 de septiembre y el Comunicado de Convocatoria presentado, con las aportaciones y sugerencias realizadas, cuya implementación se tratará en la comisión de trabajo.
-    Se aprueba la propuesta de organizar un Juicio Popular
-    Se aprueba la propuesta de encuentro con los ayuntamientos y la realización de consultas ciudadanas.
-    Se aprueba la preparación de una Marcha al Parlament el día que se entreguen las firmas de la ILP RGC.
-    Se aprueba trabajar el proyecto de un Concierto solidario en apoyo de la ILP RGC

Próxima Asamblea general de la ILP RGC
Se acuerda convocar la próxima Asamblea General para tratar de la preparación de las Iniciativas y acciones aprobadas, así como del curso de la campaña, a principios de septiembre.
Se cursará la convocatoria en cuanto se disponga de local, precisando día y hora.

Barcelona, 30 de junio 2013

Redacta Acta: Diosdado Toledano

No hay comentarios:

Publicar un comentario