viernes, 25 de octubre de 2013

Catalunya:121.191 signatures en suport de la ILP per una Renda Garantida De CiutadaniaCOMUNICAT   " RESCATEM LES PERSONES "

121.191 SIGNATURES EN SUPORT DE LA ILP
PER UNA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

En el dia d'avui, 25 d'octubre, a les 11:30 hores la representació de la C. Promotora de la ILP per una Renda Garantida de Ciutadania, acompanyat per fedataris/es, persones col · laboradores i representants de les organitzacions que han donat suport a la campanya han registrat 121.191 signatures en 20 caixes a l'oficina de l'IDESCAT per a la seva posterior validació.
S'han superat més del doble de les 50.000 signatures que exigeix ​​la normativa de la ILP a Catalunya.
Aquest èxit és el resultat d'un ampli i sostingut esforç de milers de persones que han col · laborat al llarg i ample de Catalunya, de l'activitat de suport de gairebé un centenar d'organitzacions , plataformes unitàries i entitats, de caràcter cívic , social i polític a Catalunya que comprenen al moviment de treballadors/es en atur, la majoria de sindicats , organitzacions polítiques amb representació parlamentària , entitats cíviques , socials i altermundistes , el moviment veïnal , el corrent progressista de l'església catòlica , etc , etc . També gràcies a les mocions de suport de 38 ajuntaments , entre ells, de les grans ciutats de Catalunya .
A aquest primer i decisiu pas seguirà l'activitat per sumar nous suports ciutadans, estendre la informació sobre aquest projecte de llei a tot Catalunya, aconseguir que el Parlament de Catalunya debati el més aviat possible el contingut del projecte de llei i aprovi el seu contingut.
Rescatem a les persones posant en vigor el projecte de llei per una Renda Garantida de Ciutadania.

Barcelona 25 d’octubre 2013

Comissió Promotora ILP RGC


 ________________________________
  Calendario de las Asambleas de Trabajadores/as en Situación de Desempleo de Barcelona y la Marina Zona Franca es:

BARCELONA: TODOS LOS JUEVES A LAS 10 H EN LA CALLE SANT PERE MÉS BAIX, 70 (BCN) Metro: Línea I (URQUINAONA)
_______________________________
LA MARINA-ZONA FRANCA: TODOS LOS MARTES A LAS 10 h.
 en la CASA DEL RELOJ DE BARCELONA - PG. Zona Franca, 116
_________________________________


-E-mail de la A.Barcelona:   9372767@gmail.com

E-mail de la A.Marina-ZF:   desempleadoslamarinazf@gmail.com
 


__________________________________________


COMUNICADO “RESCATEMOS A LAS PERSONAS”

121.191 FIRMAS EN APOYO DE LA ILP POR UNA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA

En el día de hoy, 25 de octubre, a las 11:30 horas la representación de la Comisión Promotora de la ILP por una Renta Garantizada de Ciudadanía, acompañado por fedatarios/as, personas colaboradoras y representantes de las organizaciones que han apoyado la campaña han registrado 121.191 firmas en 20 cajas en la oficina de IDESCAT para su posterior validación.
Se han superado más del doble de las 50.000 firmas que exige la normativa de la ILP en Catalunya. Este éxito es el resultado de un amplio y sostenido esfuerzo de miles de personas que han colaborado a lo largo y ancho de Catalunya, de la actividad de apoyo de casi un centenar de organizaciones, plataformas unitarias y entidades, de carácter cívico, social y político en Catalunya que comprenden al movimiento de trabajadores/as en paro, la mayoría de sindicatos, organizaciones políticas con representación parlamentaria, entidades cívicas, sociales y altermundistas, el movimiento vecinal, la corriente progresista de la iglesia católica,  etc, etc. También gracias a las mociones de apoyo de 38 ayuntamientos, entre ellos, de las grandes ciudades de Catalunya.
A este primer y decisivo paso seguirá la actividad para sumar nuevos apoyos ciudadanos, extender la información sobre este proyecto de ley a toda Catalunya, conseguir que el Parlament de Catalunya debata lo antes posible el contenido del proyecto de ley y apruebe su contenido.
Rescatemos a las personas poniendo en vigor el proyecto de ley para una Renta Garantizada de Ciudadanía.

Barcelona, 25 de octubre 2013

Comisión Promotora ILP RGC


No hay comentarios:

Publicar un comentario