viernes, 13 de diciembre de 2013

MANIFEST SOBRE LA T-TRIMESTRE DE LA ATM

L’empitjorament de la situació en matèria d’ocupació, consistent en l’augment de constant del nombre de persones en situació d’atur, així com el fet de que cada vegada són més els aturats que ja no disposen de cap tipus de prestació o subsidi fa encara més necessari i urgent adoptar mesures per garantir el dret al transport públic de tothom.
Recordem que Barcelona la ciutat amb el transport públic més car d’Europa, i es constaten les pujades periòdiques de tarifes, malgrat les congelacions salarials imposades als treballadors de les pròpies empreses de transports.
A Barcelona no ni ha ajudes a col·lectius en risc d’exclusió com a treballadores en atur, joves sense recursos, estudiants, precàries etc. que en altres ciutats del Estat espanyol i europeu sí s’apliquen, tot i que, pagar el bitllet és repagar perquè ja contribuïm a finançar els serveis públics amb els impostos de tothom.
Continuem demanant la gratuïtat del Transport Públic pels Treballadors en situació d’atur, tal com ja s’està aplicant en altres ciutats europees, garantint la mobilitat per a totes les persones que, actualment, poden trobar-se excloses d’un dret tan elemental com aquest, la qual cosa els posa en el camí de l’exclusió social.
D’altra banda, la mesura consistent en el descompte per aturats en el preu de determinat títol de transport, en concret la T-Trimestre de l’ATM de Barcelona i d’altres similars, ha quedat superada per la situació i s’està aplicant amb unes restriccions que no garanteixen en absolut els seus objectius.
  • Les condicions requerides per tenir dret al descompte deixen fora, paradoxalment, les persones que no disposen de cap prestació o ajut econòmic –que són les més necessitades, a més de ser més nombroses cada dia- exigint un certificat de prestació o l’assistència a uns cursos d’ocupació pràcticament inexistents o inútils per molta gent. L’exigència d’haver de portar un temps mínim en situació d’atur, tampoc té cap sentit, alhora que
  • Aquests requeriments poc clars creen confusió en l’usuari, que no té prou definit el seu dret ni, de vegades, sap quina documentació cal aportar..
  • Les limitacions de zona fan que, depenent de la ciutat, les possibilitats de desplaçar-se no s’estenguin igual, no estan cobertes les necessitats de molts ciutadans que viuen fora de Barcelona.
Cal revisar i racionalitzar les condicions per accedir al descompte en aquests títols de transport, establint com a única condició la de trobar-se en situació d’atur i sense discriminacions locals ni d’altres. L’administració ha de ser la responsable de la tramitació immediata per accedir als descomptes corresponents, atès que és qui té al seu abast les eines necessàries per fer-ho.

No hay comentarios:

Publicar un comentario