jueves, 23 de enero de 2014

CONCENTRACIÓ: 23 GENER, PLAÇA SANT JAUME ¡¡DRET AL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, LLUM I GAS PER A LES PERSONES SENSE OCUPACIÓ DURANT TOT L'ANY!!


COMUNICAT

En la concentració de protesta contra el decret llei 6/ 2013 que modifica la Llei que regula el consum, que ha reunit activistes d'Assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, així com a representants d'organitzacions i moviments solidaris, s'ha anunciat l'organització d'una marxa que recorrerà les localitats del Baix Llobregat la setmana del 22 al 28 de febrer, per finalitzar a Barcelona on confluirà amb la marxa que partirà de Montcada i Reixach , i acabarà davant del Parlament.

Aquesta marxa té com a objectius l'exigència de l'aprovació urgent del projecte de llei per una Renda Garantida de Ciutadania, l'aprovació d'una llei que estableixi el dret al subministrament dels serveis bàsics d'aigua, llum i gas per a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat (persones sense feina i amb baixos ingressos) i la condonació dels deutes per impagament deles factures d'aquests serveis , i s'exigirà resposta als objectius de la plataforma reivindicativa .

Durant la concentració s'ha efectuat el registre, lliurament i lectura d'una petició de reunió amb el MH Artur Mas per tractar d'aquests temes, el document s'adjunta en el comunicat, i s'ha contestat a les preguntes i entrevistes dels mitjans de comunicació presents.

Ha finalitzat la concentració amb el compromís col · lectiu d'impulsar pròximes mobilitzacions, amb voluntat unitària, que permeti obtenir el dret al subministrament dels serveis bàsics d'aigua , electricitat i gas.


COMUNICADO

En la concentración de protesta contra el Decreto Ley 6/2013 que modifica la Ley que regula el consumo, que ha reunido activistas de Asambleas de trabajadores/as en paro de Catalunya, así como a representantes de organizaciones y movimientos solidarios,  se ha anunciado la organización de una marcha que recorrerá las localidades del Baix Llobregat en la semana del 22 al 28 de febrero, para finalizar en Barcelona donde confluirá con la marcha que partirá de Montcada i Reixach, y acabará delante del Parlament.

Dicha marcha tiene como objetivos la exigencia de la aprobación urgente del proyecto de ley por una Renta Garantizada de Ciudadanía, la aprobación de una ley que establezca el derecho al suministro de los servicios básicos de agua, luz y gas  para las personas y familias en situación de vulnerabilidad (personas sin empleo y con bajos ingresos) y la condonación de las deudas por impago delas facturas de dichos servicios, y se exigirá respuesta a los objetivos de la plataforma reivindicativa.

Durante la concentración se ha efectuado el registro,  entrega y lectura de una petición de reunión con el MH Artur Mas para tratar de dichos temas, cuyo documento se adjunta en el comunicado, y se ha contestado a las preguntas y entrevistas de los medios de comunicación presentes.

Ha finalizado la concentración con el compromiso colectivo de impulsar próximas movilizaciones, con voluntad unitaria, que permita obtener el derecho al suministro de los servicios básicos de agua, electricidad y gas.

Coordinadora de Asambleas de trabajadores/as en paro de Catalunya

jueves, 9 de enero de 2014

¡¡DRET Al SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, LLUM I GAS PER A LES PERSONES SENSE OCUPACIÓ DURANT TOT L'ANY!! ¡CONCENTRACIÓ: 23 GENER, 12 HORES, PLAÇA SANT JAUME!
¡CONCENTRACIÓN: 23 ENERO, 12 HORAS, PZA SANT JAUME!
 Las recientes medidas aplicadas por los gobiernos de Rajoy y Artur Mas empobrecen a la mayoría social, especialmente a las personas sin empleo: Suben los precios de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y transporte público; el Salario Mínimo pierde poder adquisitivo al congelarse en 645,3 euros; por cuarta vez consecutiva se congela el IPREM índice utilizado como referencia para la concesión del subsidio de desempleo.
Las pensiones, sostén de muchas familias sin recursos, pierden poder adquisitivo. Los salarios de los trabajadores/as han sufrido un grave recorte en estos años. Continua la destrucción de empleo a causa de las políticas de ajuste y austeridad que aplican dichos gobiernos, y por una “contrarreforma laboral” que ha liquidado derechos laborales y provocado más de 1 millón de despidos desde su aprobación con el voto del PP y CiU. El poco empleo que se crea es precario.
Ambos gobiernos prosiguen los recortes del gasto social en salud, educación y empleo, deteriorando dichos servicios y encareciendo su acceso. Mientras, la desigualdad en España y Catalunya alcanzan cotas de escándalo, gracias a la complicidad de los gobiernos con los intereses de la banca y de los ricos, y por su tolerancia con el fraude fiscal.
Pero la lista de injusticias y arbitrariedades no termina ahí: Gracias a las mociones presentadas en diversos ayuntamientos por el movimiento de personas sin empleo y otras entidades, para impedir el corte de los servicios de agua, luz y gas a las personas y familias sin recursos en caso de impago, el Parlament de Catalunya aprobó en noviembre una moción sobre pobreza energética que obligaba al Gobierno de la Generalitat a promover las leyes que impidiesen el corte de dichos suministros a las personas y familias en situación de vulnerabilidad.
Pues bien, en el reciente Decreto Ley 6/2013 de 23 de diciembre, el Gobierno de la Generalitat se ha burlado del Parlament y de la ciudadanía al limitar la suspensión del corte del suministro de gas y electricidad a dichas personas y familias al periodo de Noviembre a Marzo. Además de otras normas restrictivas, impone la obligación de pagar la deuda acumulada por dichos suministros durante los meses de Abril a Octubre.
¿Es que los ciudadanos no necesitamos la electricidad durante todo el año para iluminar nuestras casas, para que funcione el frigorífico y conservar los alimentos, utilizar la lavadora para limpiar nuestra ropa, o tener el gas con el que cocinar nuestra comida? ¿Cómo puede pagarse una deuda cuando no se tienen los recursos para ello, cuando seguimos sin empleo por culpa de sus políticas que destruyen puestos de trabajo? Mientras las empresas de gas y electricidad obtienen enormes beneficios con tarifas abusivas…
¡NO AL CORTE DEL SUMINISTRO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS A LAS PERSONAS Y FAMILIAS SIN EMPLEO Y RECURSOS DURANTE TODO EL AÑO!
¡CONDONACION DE LA DEUDA A CUENTA DE LOS BENEFICIOS DE DICHAS EMPRESAS!
¡RECUPERACIÓN DEL CARÁCTER PÚBLICO DE LAS EMPRESAS DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD, SIN INDEMNIZACIÓN!
Prat de Llobregat, 8 de enero 2014

Coordinadora de asambleas y colectivos de trabajadores/as en paro de Catalunya (*)
(*) Asambleas y colectivos de parados/as de Barcelona, Zona-Franca La Marina, Badalona, Badía del Vallés, Cerdanyola-Ripollet, Girona, Mollet, Montcada i Reixach, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Terrassa, etc.
E-mail: coord.aturatscat@gmail.com ; http://assembleadeaturats-barcelona.blogspot.com.es/
¡¡DERECHO AL SUMINISTRO DE AGUA, LUZ Y GAS PARA LAS PERSONAS SIN EMPLEO DURANTE TODO EL AÑO!!
¡NO, EN NUESTRO NOMBRE!
EMPLEO

¡CONCENTRACIÓ: 23 GENER, 12 HORES, PLAÇA SANT JAUME!
Les recents mesures aplicades pels governs de Mariano Rajoy i Artur Mas empobreixen la majoria social, especialment a les persones sense ocupació: Pugen els preus dels serveis bàsics d'electricitat, aigua, gas i transport públic; el salari mínim perd poder adquisitiu congelat en 645,3 euros, per quarta vegada consecutiva es congela l'IPREM índex que s'utilitza com a referència per a la concessió del subsidi d'atur.
Les pensions, suport de moltes famílies sense recursos, perden poder adquisitiu. Els salaris dels treballadors/es han patit una greu retallada en aquests anys. Continua la destrucció d'ocupació a causa de les polítiques d'ajust i austeritat que apliquen aquests governs, i per una "contrareforma laboral" que ha liquidat drets laborals, amb més d'1 milió d'acomiadaments des de la seva aprovació amb el vot del PP i CiU. La poca ocupació que es crea és precaria.
Els dos governs prossegueixen les retallades de la despesa social en salut, educació i ocupació, deteriorant aquests serveis i encarint el seu accés. Mentrestant, la desigualtat a Espanya i Catalunya arriben a cotes d'escàndol, gràcies a la complicitat dels governs amb els interessos de la banca i dels rics, i per la seva tolerància amb el frau fiscal.
Però la llista d'injustícies i arbitrarietats no acaba aquí: Gràcies a les mocions presentades i aprovades en diversos ajuntaments pel moviment de persones sense feina i altres entitats, per impedir el tall dels serveis d'aigua, llum i gas a les persones i famílies sense recursos en cas d'impagament, el Parlament de Catalunya va aprovar al novembre una moció sobre pobresa energètica que obligava al Govern de la Generalitat a promoure les lleis que impedissin el tall d'aquests subministraments a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat.
Doncs bé, en el recent Decret Llei 6/ 2013 de 23 de desembre, el Govern de la Generalitat s'ha burlat del Parlament i de la ciutadania en limitar la suspensió del tall del subministrament de gas i electricitat a aquestes persones i famílies només al període de Novembre a Març. A més d'altres normes restrictives, imposa l'obligació de pagar el deute acumulat per aquests serveis durant els mesos d'abril a octubre.
És que els ciutadans no necessitem l'electricitat durant tot l'any per il·luminar les nostres llars, perquè funcioni la nevera i conservar els aliments, o utilitzar la rentadora per netejar la nostra roba, o tenir el gas amb què cuinar nostre menjar? Com es pot pagar un deute quan no es tenen els recursos per a això, i seguim sense feina per culpa de les seves polítiques que destrueixen llocs de treball? Mentre les empreses de gas i electricitat obtenen enormes beneficis amb tarifes abusives….
NO AL TALL DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ELECTRICITAT I GAS A LES PERSONES I FAMÍLIES SENSE OCUPACIÓ I RECURSOS DURANT TOT L'ANY!
¡CONDONACION DEL DEUTE A COMPTE DELS BENEFICIS DE DITES EMPRESES!
¡RECUPERACIÓ DEL CARÀCTER PÚBLIC DE LES EMPRESES D'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT, SENSE INDEMNITZACIÓ!
Prat de Llobregat, 8 de gener 2014

Coordinadora d´assemblees i col.lectius de treballadors/es en atur de Catalunya (*)
(*) Assemblees i col.lectius d´aturats/des de Barcelona, Zona-Franca La Marina, Badalona, Badía del Vallés, Cerdanyola-Ripollet, Girona, Mollet, Montcada i Reixach, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Terrassa, etc.
E-mail: coord.aturatscat@gmail.com ; http://assembleadeaturats-barcelona.blogspot.com.es/
¡¡DRET Al SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, LLUM I GAS PER A LES PERSONES SENSE OCUPACIÓ DURANT TOT L'ANY!!

martes, 7 de enero de 2014

CONTRA LA PUJADA DEL PREU DEL TRANSPORT PUBLIC

Contra la pujada del preu del transport públic, per unes tarifes socials

Publicat: dv, 03/01/2014 - 17:31 
Sumant càstigs a una ciutadania cada cop més desposseïda dels seus drets, el nou any ens porta una nova pujada de tarifes en el transport públic, mentre els ingressos de la majoria de la població, recordem-ho, lluny d’augmentar en paral·lel a aquestes tarifes, no fan més que disminuir.
D’esquenes a la realitat social, l’objectiu dels continus augments que hem patit els darrers anys no és altre que disminuir el finançament públic del transport via impostos i cobrir-lo amb l’augment de la contribució dels usuaris, que ha passat d’un 40% a un 47% en els dos darrers anys.
L’augment abusiu que això ha comportat suposa a la pràctica eliminar el caràcter social del transport públic, dificultant l’accés universal a aquest servei al·legant dificultats pressupostàries. Suposen també un cop per a la promoció d’aquest transport davant del transport privat i per tant per les polítiques de mobilitat sostenible de les quals l’Ajuntament hauria de ser el principal impulsor.
Fets com aquests demostren a més que, en les qüestions que estan a la seva mà, les polítiques aplicades per l’Ajuntament de Barcelona no difereixen de les polítiques antisocials de la Generalitat o l’Estat.
Davant d’aquesta situació les demandes veïnals son:
·       Congelació del darrer augment aplicat a les tarifes, que assoleix xifres que no guarden cap mena de relació amb el poder adquisitiu de la població com ara 10,30€ a la T10 o 42,50€ a la T-50/30. L’argument de que títols com aquests no son d’ús quotidià per als barcelonins afegeix la burla a una política tarifària que castiga els més febles.
·       Transparència en els comptes del transport públic. Qüestions com la profusió de càrrecs directius amb salaris desconeguts i fora de conveni a TMB, la principal empresa operadora a Barcelona, no ajuden a pensar que la seva gestió es fa rigorosament amb els criteris d’interès públic que correspon a la seva naturalesa d’empresa pública.
·       Creació d’una taula social per fixar les tarifes del transport públic que tingui com a objectiu bàsic adequar els preus als ingressos de la població i on tinguin cabuda els diferents agents socials. La fixació d’una tarifa social de la qual puguin beneficiar-se les classes més desfavorides en els seus desplaçaments diaris hauria de ser una prioritat per aquest Ajuntament.
Per tot això cridem a la ciutadania a mobilitzar-se el dijous 9 a les 20h davant l’Ajuntament de Barcelona, el transport públic és un dret, no un privilegi!

sábado, 4 de enero de 2014

Solidaridad con la Luchas Obreras: Panrico, Telefònica, TMB, Unipost, HP..,Dimecres 8 de gener, de 19 a 21 h BIBLIOTECA F. CANDEL


LA LLUITA DE TREBALLADORS/ES EN LA DEFENSADELS DRETS LABORALS Panrico, Telefònica, TMB,Unipost, HP... la seva lluita és la nostra lluita perquè a nosaltres també ens pot pasar. Dimecres 8 de gener, de 19 a 21 h BIBLIOTECA FRANCESC CANDEL C/Amnistia Internacional 8-10 BCN

_________________________________

Dimecres 8 de gener, de 19 a 21 h BIBLIOTECA

 FRANCESC CANDEL C/Amnistia Internacional 8-10 BCN 
__________________________________

Assemblea 15M La Marina (ZF)
www.indignatszonafranca.blogspot.com
Assemblea La Marina (zf)
Tots els dijous, 20 h.

Assemblea a la Plaça de la Marina