sábado, 22 de febrero de 2014

Rueda de prensa II .20 febrero.Marxa contra l'atur.


COMUNICAT RODA DE PREMSA MARXES CONTRA L'ATUR 22-27 FEBRER BAIX - VALLES - BCN
Representants de les coordinadores de Catalunya, Baix Llobregat i Vallès d'Assemblees de treballadors/es en atur, PAH de Barcelona i sindicats que donen suport a la marxa han presentat els objectius de lluita contra l’atur, la pobresa energética i en defensa de la Renda Garantida de Ciutadanía aixi com el desenvolupament de les marxes.
La Marxa s'iniciarà el dissabte 22 de febrer a les 9 hores a la Plaça de l'ajuntament de Castelldefels i després de recórrer les principals localitats de la comarca del Baix durant els següents dies confluirà el dia 27 a Plaça Catalunya amb la marxa del Vallès que s'iniciarà aquest mateix dia a Montcada i Reixach. A partir de les 17:30 hores s'iniciarà la manifestació que arribarà al Parlament de Catalunya.
S'ha sol · licitat entrevista amb la presidenta del Parlament la MH Núria de Gispert i amb les representacions dels grups parlamentaris als quals es lliurarà un document amb quatre peticions així com còpia de la carta reivindicativa.
Al llarg de la marxa estan previstes múltiples activitats de solidaritat amb les empreses en lluita i en defensa dels drets socials bàsics, assemblees i actes informatius, reunions amb els representants municipals als que es faran entrega de les principals reivindicacions.
Aquesta marxa compta amb un ampli suport de la majoria de sindicats, entitats socials i ciutadanes, partits polítics, i de la Comissió Promotora de la ILP per una Renda Ciutadana Garantida.
A les preguntes dels mitjans sobre les novetats en la tramitació de la ILP per una Renda Garantida de Ciutadania s'ha informat que la Mesa del Parlament ha aprovat la tramitació per la Via d'urgència establint el 28 de febrer com a data límit per a la presentació de esmenes a la totalitat.
Des de la representació de la Coordinadora s'ha requerit a tots els grups parlamentaris a que desisteixin de presentar o votar a favor d'esmenes a la totalitat, i que impulsin el procediment normal de comissió d'esmenes, participació d'experts, etc . , que permeti un ampli i participatiu debat parlamentari. També se'ls ha requerit a que aprovin aquest projecte amb les aportacions que el millorin. S'ha advertit que en cas de tancament en falso d'aquest debat es prosseguirà la mobilització en defensa de la renda garantida de ciutadania a través d'altres vies i iniciatives.
Finalment s'ha cridat a la ciutadania solidària a participar al llarg de les marxes, especialment en la recta final el dijous 27 de febrer.
Barcelona 20 febrer
Coordinadora Assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya
S'adjunten materials
Tel per a qualsevol aclariment : Diosdado Toledano 661390670
(Versión castellano)
COMUNICADO RUEDA DE PRENSA MARCHAS CONTRA EL PARO 22-27 FEBRERO BAIX-VALLES-BCN
Representantes de las coordinadoras de Catalunya, Baix Llobregat, Valles de Asambleas de trabajadores/as en paro, PAH de Barcelona y sindicatos que apoyan la marcha han presentado los objetivos de lucha contra el paro, la pobreza energética y en defensa de la Renta Garantizada de Ciudadanía así como el desarrollo de las marchas.
La Marcha se iniciará el sábado 22 de febrero a las 9 horas  en la Pza, del ayuntamiento de Castelldefels y tras recorrer las principales localidades de la comarca del Baix durante los siguientes días confluirá el día 27 en Pza. Catalunya con la marcha del Valles que se iniciará ese mismo día en Montcada i Reixach. A partir de las 17:30horas se iniciará la manifestación que llegará al Parlament de Catalunya.
Se ha solicitado entrevista con la Presidenta del Parlament la MH Nuria de Gispert y con las representaciones de los grupos parlamentarios  a los que se entregará un documento con  cuatro peticiones así como copia de la carta reivindicativa.
A lo largo de la marcha están previstas múltiples actividades de solidaridad con las empresas en lucha y en defensa de los derechos sociales básicos, asambleas y actos informativos, reuniones con los representantes municipales a quienes se harán entrega de las principales reivindicaciones.
Esta marcha cuenta con un amplio apoyo de la mayoría de sindicatos, entidades sociales y ciudadanas, partidos políticos, y de la Comisión Promotora de la ILP por una Renta Ciudadana Garantizada.
A las preguntas de los medios sobre las novedades en la tramitación de la ILP por una Renta Garantizada de Ciudadanía se ha informado que la Mesa del Parlament ha aprobado su tramitación por la Vía de urgencia estableciendo el 28 de febrero como fecha tope para la presentación de enmiendas a la totalidad.
Desde la representación de la Coordinadora  se ha requerido a todos los grupos parlamentarios a que desistan de presentar o votar a favor de enmiendas a la totalidad, y que impulsen el procedimiento normal de comisión de enmiendas, participación de expertos, etc., que permita un amplio y participativo debate parlamentario.  También se les ha requerido a que aprueben dicho proyecto con las aportaciones que lo mejoren. Se ha advertido que en caso de cierre enfalso de dicho debate se proseguirá la movilización en defensa de la renta Garantizada de Ciudadanía a través de otras vías e iniciativas.
Finalmente se ha llamado a la ciudadanía solidaria a participar a lo largo de las marchas, especialmente en su recta final el jueves 27 de febrero.
Barcelona 20 de febrero
Coordinadora Asambleas de trabajadores/as en paro de Catalunya
Se adjuntan materiales
Tel para cualquier aclaración: Diosdado Toledano 661390670

No hay comentarios:

Publicar un comentario